Photo №:
5740e94b0cf2b675e6f6224f
Owner:
Kolomin Evgeniy Vasilevich
Author:
clarification needed
Year:
1951
Date:
1951
Country:
USSR
City:
Moscow
Description:
-
On the photo:
  • Klementev Ivan Fedorovich
  • Shchepnin Nikolay Nikolaevich
  • Averbukh Basya Izrailovna
  • Belaya Lyubov Dmitrievna
  • Skugarevskiy Ruslan Andreevich
  • Mironchuk Vladimir Fedorovich
  • Mukhometov Geta Sharafievich
  • Titova Zoya Aleksandrovna
  • Rybalko Gennadiy Pavlovich
  • Osipov Yuriy Mikhaylovich